?

Log in

No account? Create an account

Previous Entry Share Next Entry
Log 2010-09-02 Conspiracy X NDD
jonasnelson
Log
2010-09-02
Conspiracy X
NDD

Närvarande
Lt Miller
Cpt Wells

BAKGRUND
Vi jobbar vidare med en utredning som påbörjats av Miller och O'Brian angående en grupp om tre personer som jobbat på att konstruera någon form av motor.

Vi har tre personer i vårt förvar
1. Sun Park
2. Robert D. Gerren
3. William Smith

Torsdag 2007-11-01
KONTAKTER
Vi möter Helen Watson, advokaten till våra tre fångar. Hon talar med klienterna.

Sun vill byta advokat, samt att omedelbart få återvända till sitt hemland. Han vill ha bättre mat, bättre kläder osv.

Gerren ifrågasätter förflyttning, han anser att den har genomförts felaktigt och hade hellre stannat i FBIs förvar. Detta innebär att han också kommer att få byta advokat då Ms Watson inte kan representera klienter med så olika intressen.

Smith vill göra en deal med oss. Han erbjuder fullt samarbete och vittnesmål mot att alla åtal mot honom läggs ner och han försätts på fri fot.

Vi bestämmer nytt möte med Helen Watson på måndag morgon då vi har haft tid att undersöka Smiths historia om den arkeologiska expeditionen.

REGISTERSÖKNINGAR OCH EFTERFRÅGNINGAR
Bakgrundskoll på samtliga av våra tre fångar
Både Gerren och Smith har ett rent förflutet. Inga brott eller efterlysningar eller liknande.

Smith har forskat inom arkeologi. Har publicerat en del, men inte mycket alls. Han är inte framstående inom sitt fält, utan snarare en doldis.

Här får vi tag på namnen på andra expedtionsdeltagare för en sagda expeditionen i Sydamerika.

Sun Park kommer från Seoul i Sydkorea. Befunnit sig i USA i 10 år. Forskar inom partikelfysik vid Washingtons universitet. Relativt framstående inom sitt område.

Mer detaljerade efterforskningar angående Smiths expedition
Projektet genomfördes gemensamt av lokalbefolkningen och Washingtons universitet. Vi lyckas få tag på logistikansvarig för expeditionen, en Lynn Powell vid Washington University.

Expeditionen var av rekognoserande karaktär. Man avsökte ett rutnät som täckte norra Argentina. Dessa sökningar gjorde att man hittade ett par gravfält och ett par andra lämningar. På expeditionens 14:e dag (9:e mars) hittar man det störtade planet.

Planet var antagligen från 70- eller 80-talet och hade legat där minst 20 år. Powell vet inte varför planet kraschade. De lokala myndigheterna kontaktas för att få planet bärgat.

Personerna i planet var från katolska kyrkan (antagligen missionärer). Det kommer representanter från Europa för att hämta upp kropparna. Ett namn som nämns i samband med detta är Da Silva.

Det finns av planet bilder i deras arkiv.
Det är ett litet propellerplan med en halvt avbruten vinge.
Kropparna är fotograferade, varav en ser ut att bära prästkläder och en annan är pilot. Sammanlagt fyra personer.

Smith finns fotograferad vid planet.

Lördag 2007-11-03 och Söndag 2007-11-04
REGISTERSÖKNINGAR OCH EFTERFRÅGNINGAR
Vi gör ytterligare efterfrågningar angående fyndet av planet. Vi får bekräftat att William var närvarande, samt att denne rotade runt en del och tog med sig en väska.

En annan av expeditionsmedlemmarna tog med sig ett kors som han trodde var värdefullt. Korset är gissningsvis katolskt. Italienskt eller spanskt ursprung.

I planet fanns också en karta med planets färdrutt utritad.

Måndag 2007-11-05
KONTAKTER
Vi sluter en överenskommelse med Mr. Smith. I stora drag avser den följande
Smith vittnar mot de andra två med avseende på åtalspunkterna från oss FBI.
Dessutom kommer han hjälpa vår utredning på följande sätt
- Han kommer inte lämna Washington DC
- Han kommer att visa oss till maskindelarna
- Han kommer att lämna all information han har angående planet och fynden däri
- Han kommer att dechiffrera dokument åt oss med kodnyckeln
- Han kommer att delge all information han har angående gruppens arbete

I gengäld går han helt fri med avseende båda åtalspunkterna och ska omedelbart försättas på fri fot.

Intervju med Mr. Smith
Efter att de hittat planet gjorde han två saker
För det första tog han hem skrifterna och maskindelarna till USA. Han översatte skrifterna och blandade in sin kollega Sun. Detta på grund av maskindelarna.
För det andra besökte han den plats där flygplanet startade. Där hittade han en sjö och en kyrka.

Tomas Eisenhauns namn (som nämnts tidigare) fanns på väskan och skisserna.

Smith ger oss kodnyckeln till de kodade tyska dokumenten.

Några observationer vi gör vid denna intervju
- Det känns som att Sun framhävs ytterligare. Han driver på medan Smith nästan gett upp.
- Sun involverades nästan direkt Smith kom tillbaka från Sydamerika med prylarna.
- Gerren involveras först efter 2-3 år.
- Sun vill in blanda in fler personer i projektet.

Vår grupp med språkexperter rapporterar att kodnyckeln fungerar.

Vi sätter språkexperter på att analysera namnteckningar och initialer för att ta reda på det exakta namnet på personen som författat dokumentet.

Vi tittar på satellitbilder över platsen där planet startade. Platsen är belägen högt uppe i det Argentinska höglandet. Bredvid en sjö ligger en kyrka. I närheten ligger en by med ett 50-tal hus, alla i ganska dåligt skick. Ett fåtal människor syns på bilderna. En enda bil är synlig, parkerad utanför kyrkan. Platsen ligger ungefär 12 mil från närmsta lite större stad.

Vi ansöker om husrannsakan på Suns lägenhet.

PLATSUNDERSÖKNING
Washington University
Smith åker med oss för att hämta upp maskindelarna. Vi är skuggade på vägen dit.
Objektet han ger oss är ett 55-60 cm långt föremål, bestående av ett rör (5 cm i diameter) med kretskortsliknande objekt fastsatta på det, tillsammans med avklippta sladdar och slangar. Inuti röret finns nån form av glasskiva.

På väg tillbaka ökar vi farten för att iaktta vår skugga. Som avviker.

Smith sätts åter i förvar och vi överlämnar "röret" till O'Brian.

RESURSALLOKERING
Vi ordnar fram två små helikoptrar med besättning (22 poäng). Dessa ska följa med oss som luftbevakning så ofta som möjligt.

Fixar fram ett researchteam som ska kolla upp byn (10p).

Totalsumma använda poäng 79.

Tisdag 2007-11-06
På tisdag morgon får vi reda på att Jack Stone från Washington PD har ringt. Han vill tala med de som är ansvariga för fångarna Smith, Gerren och Park vid den här anläggningen.

När vi ringer upp får vi reda på att Helen Watson har blivit rapporterad som saknad sent igår kväll. Hennes lägenhetskompis ringde till advokatbyrån som anmälde henne försvunner. Det visar sig att hon aldrig återvänt till advokatbyrån efter hon lämnade basen.

Vi kopplar samman receptionen med polisen för att kunna reda ut vilket taxibolag hon åkte med.

NÄSTA STEG/INVÄNTAR SVAR
Husrannsakan på Suns lägenhet. En del av vår helhetsundersökning av kollegor, bostad mm.
Kolla Smiths hus.
Följa upp O'Brians arbete med att montera prototypen.
Följa planet. Kolla upp kyrkan osv.
Vad göra med vår skugga?
Språkexperternas analys av namnteckningar och initialer
O'Brians analys av "röret" vi fick av Smith.